top of page

Trumpet

For Trumpet auditionees
Please prepare these following 3 excerpts to perform in Round 2 (Live Audition)

Dành cho các thí sinh dự tuyển Trumpet
Bạn hãy chuẩn bị 3 trích đoạn dàn nhạc nhỏ dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp

Click the link below | See the link below

bottom of page