top of page

Percussion

Dành cho các thí sinh dự tuyển Percussion
Bạn hãy chuẩn bị trích đoạn dàn nhạc nhỏ đã được giới hạn bởi dấu [ ] dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp (Live Audition)

Click the link below | See the link below

bottom of page