top of page

Q&A
Câu hỏi thường gặp

I am not a professional music student, can I join VYO?

Tôi không theo học âm nhạc chuyên nghiệp thì có thể tham gia VYO không?

[Vui lòng xem Tiếng Việt bên dưới]

VYO welcomes all young people who have a passion for music, regardless of whether you are a professional or amateur musician.
------------------------
VYO chào đón tất cả những bạn trẻ có niềm đam mê đối với âm nhạc, bất kể bạn là người chơi nhạc chuyên nghiệp hay không chuyên.

Can I apply if I am not in the age of 12-22?

Tôi có thể đăng ký dự tuyển nếu nằm ngoài độ tuổi 12-22 không?

[Vui lòng xem Tiếng Việt bên dưới]

VYO is an orchestra for young people from 12 to 22 years old; therefore all the activities and practice pieces are designed to suit this age group. However, in some special cases, VYO may consider recruiting candidates outside the above age group, so please don't hesitate to apply now.
--------------------------
VYO là dàn nhạc giao hưởng dành cho các bạn trẻ từ 12 đến 22 tuổi vì vậy các hoạt động cũng như tác phẩm luyện tập được thiết kế phù hợp nhất cho nhóm độ tuổi này. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, VYO có thể cân nhắc tuyển chọn các thí sinh ngoài độ tuổi kể trên nên bạn đừng ngại ngần đăng ký dự tuyển dù ở bất cứ lứa tuổi nào nhé.

How much is VYO's application fee?

Lệ phí dự tuyển của VYO là bao nhiêu?

[Vui lòng xem Tiếng Việt bên dưới]

There is no application fee for VYO audition.
-----------------------
VYO không thu bất kỳ một lệ phí dự thi nào từ thí sinh.

Is there any limitation on music genre?

Bài tự chọn có giới hạn thể loại không?
[Vui lòng xem Tiếng Việt bên dưới]

VYO does not limit the genres for the free-style section. You can choose any piece that shows your musical personality and instrumental playing skills.
--------------------------
VYO không giới hạn thể loại cho các bài tự chọn. Bạn có thể lựa chọn bất cứ bài nào thể hiện được cá tính âm nhạc và khả năng chơi nhạc cụ của bạn

What scale will I have to play?

Tôi sẽ chơi gam gì trong bài dự tuyển của tôi?

[Vui lòng xem Tiếng Việt bên dưới]

You can play any scale of choice, OR, you can choose one from the suggestion list at www.vymi.org/scale
-------------------
Bạn có thể chơi một gam tự chọn bất kì, hoặc chọn một trong các gam trong danh sách gợi ý tại link sau www.vymi.org/scale

Can I record the application video with my phone?

Tôi có thể quay video dự tuyển bằng điện thoại được không?

[Vui lòng xem Tiếng Việt bên dưới]

We don’t have any special requirements for video and audio recording equipment. However, we encourage you to prepare your videos at your best so the judges can accurately assess your audition.
We encourage you to separate 4 videos into 4 different files, including: self-introduction video, free-choice scale playing video, free-choice piece no 1 video, free-choice piece no 2 video
-----------------------------
VYO không có yêu cầu đặc biệt đối với thiết bị ghi hình và ghi âm. Tuy nhiên, bạn hãy chuẩn bị bài dự thi của mình một cách chỉn chu nhất để ban giám khảo có thể đánh giá được chính xác khả năng chơi nhạc cụ của bạn.
VYO khuyến khích bạn tách riêng 4 video thành 4 file khác nhau, bao gồm: video giới thiệu bản thân, video chơi gam tự chọn, video chơi bài tự chọn số 1, video bài tự chọn số 2

What costs will I have to pay when joining VYO?

Tôi sẽ phải chi trả những chi phí gì khi tham gia VYO?


[Vui lòng xem Tiếng Việt bên dưới]

In 2022, all VYO activities including (but not limited to) practice, performance, learning materials, etc. are covered by VYMI and supporters.
--------------------------
Trong năm 2022, toàn bộ các hoạt động của VYO bao gồm (nhưng không giới hạn): tập luyện, biểu diễn, học cụ học liệu,…đều được đài thọ bởi VYMI và các đối tác đồng hành.

How can I contact to VYO if I have any question?

Nếu tôi có thắc mắc về VYO, tôi phải liên lạc như thế nào?

[Vui lòng xem Tiếng Việt bên dưới]

Please feel free to contact VYO whenever you have questions, we will try to answer as soon as possible through the following channels:
1. Send messages to this fanpage
2. Call VYO at:0243. 2222503 (from 9am to 5pm daily from Wednesday to Friday)
3. Contact us via email address: info@vymi.org
4. Direct message on chatbox at www.vymi.org
-------------------------
Bạn hãy liên hệ tới VYO bất cứ khi nào bạn có thắc mắc, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể qua các kênh sau:
1. Nhắn tin vào fanpage này
2. Gọi tới VYO theo số: 0243. 2222503 (từ 9-17h hàng ngày từ tứ 2 đến thứ 6)
3. Liên hệ với chúng tôi qua email info@vymi.org
4. Nhắn tin trực tiếp trên chatbox tại website www.vymi.org

bottom of page