top of page

Violin 1

For Violin auditionees
Please prepare this following excerpt to perform in Round 2 (Live Audition)

Dành cho các thí sinh dự tuyển Violin
Bạn hãy chuẩn bị trích đoạn dàn nhạc nhỏ dưới đây để chơi trong Vòng tuyển chọn trực tiếp (Live Audition)

Click the link below | Xem link dưới đây

bottom of page