top of page

Q&A Frequently Asked Questions

Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký & tham gia VYO Audition 2023


I am not a professional music student, can I join VYO?

Tôi không theo học âm nhạc chuyên nghiệp thì có thể tham gia VYO không?


VYO welcomes all young people who have a passion for music, regardless of whether you are a professional or amateur musician.

------------------------

VYO chào đón tất cả những bạn trẻ có niềm đam mê đối với âm nhạc, bất kể bạn là người chơi nhạc chuyên nghiệp hay không chuyên.


Can I apply if I am not in the age of 12-22?

Tôi có thể đăng ký dự tuyển nếu nằm ngoài độ tuổi 12-22 không?

How much is VYO's application fee?

Lệ phí dự tuyển của VYO là bao nhiêu?

Is there any limitation on music genre?

Bài tự chọn có giới hạn thể loại không?

Can I record the application video with my phone?

Tôi có thể quay video dự tuyển bằng điện thoại được không?

How can I contact to VYO if I have any question?

Nếu tôi có thắc mắc về VYO, tôi phải liên lạc như thế nào?Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page